12.10.2003 - Zjazd Hufca w obiektywie (Jacka Nawrockiego):

Po kliknięciu na zdjęcie można zobaczyć powiększenie 

     
Widok ogólny Uroczyste rozpoczęcie  
"Funkcyjni" Zjazdu:    
Prezydium (przewodniczący Zjazdu Zbigniew Babiuch,  pełnomocnik k-ta chorągwi hm. Kazimierz Górka, komendant chorągwi hm. Andrzej Żugaj) Protokolantki (Aneta Przeniosło i Dorota Czernek) Komisja Uchwał i Wniosków (Katarzyna Lorida, Anita Regucka-Kwaśnik, Marta Nowak)
   
Poczta Harcerska i drużyna sztabowa (Piotr Zając, harcerki z Widnokręgu)    
Uczestnicy:    
Halny, Kolorowy i Tęczowy Orogen  
Słoneczne Wzgórza i Niezawodni Unia Tęczowy
Kolorowy Bartoszowcy
Szczególne chwile:


Podziękowania dla szczepowych: Jarek Porański (Halny), Rafał Hojnor - odbiera Adam Maslanka (Unia), Zdzisław Sendler (Słoneczne Wzgórza), Zbigniew Babiuch (Bartoszowcy), Andrzej Grabowski (Tęczowy), Karol Starczewski (Orogen), Paweł Stefański (Kolorowy)
Podziękowania dla komendy Złoty Krzyż za zasługi dla ZHP dla Lucyny Grabowskiej Sto lat dla nowożeńców (Agnieszka i Kuba Sendler)
Zielona podkładka dla Anny  Nowak Podziękowania dla komendantki Krąg pożegnalny