Jubileusz 40-lecia Szczepu "BARTOSZOWCY"

W sobotę 6.01.2007 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 41 (dawna SP 115) odbyła się część uroczysta Jubileuszu 40-lecia Szczepu "BARTOSZOWCY" im. Bartosza Głowackiego. Uroczystość uświetniła obecność licznych gości, wśród których byli Przewodniczący Rady Dzielnicy XVI - Bieńczyce, Dyrekcje szkół w których działa szczep: SP 86, SP 101 oraz Gimnazjum nr 41, Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP - hm. Andrzej Żugaj, Komendantka Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Dorota Czernek-Zaczyńska wraz z phm. Martą Nowak i hm. Jackiem Nawrockim z Komendy Hufca, Komendantka Szczepu ZHP "OROGEN" phm. Ewa Sikora, Komendantka Szczepu ZHP "HALNY" pwd. Beata Kulka, przedstawiciele Państwowego Domu Dziecka w Sieborowicach, z którym Szczep współpracuje od kilku lat, hm. Roman Wolnik - jeden z twórców szczepu i hm. Juliusz Langner - były komendant hufca i chorągwi oraz wielu seniorów harcerstwa, byłych instruktorów i harcerzy szczepu i zaprzyjaźnionych osób.

Po kliknięciu na zdjęcie można zobaczyć powiększenie

Zobowiązanie Instruktorskie pwd. Magdaleny Mazgaj na ręce Komendanta. Chorągwi Degustacja pierogów przez p. Marka Żyłę - wicedyrektora Domu Dziecka w Sieborowicach Kadra Szczepu "Bartoszowcy"
Życzenia Komendanta Chorągwi na ręce hm. Zbigniewa Babiucha - Komendanta Szczepu "Bartoszowcy" Życzenia od przedstawicieli Domu Dziecka z Sieborowic