Zbiórka Instruktorska Hufca przed Zjazdem Programowym ZHP, 3.03.2007

Po kliknięciu na zdjęcie można zobaczyć powiększenie