Inauguracja roku harcerskiego (26 zdjęcia)
Rząska 7-9 wrzesnia 2012

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.