Szkolenie Latarników Polski Cyfrowej (22 zdjęcia)
lokal hufca, 13-14 pańdziernika 2012
fot: Monika Suchy

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.