Strona główna arrow KSI, KSH, ZKK

Inne zespoły i instruktorzy mianowani w hufcu

Zespół Programowy Hufca

phm. Aneta Balon - Przewodnicząca Zespołu

phm. Jolanta Gosławska
phm. Aneta Balon
pwd. Karolina Marat
phm. Beata Róg

Instruktor Hufca ds. Zagranicy

hm. Magdalena Łuszcz HR

Koordynator Projektu "Świetlice"

phm. Paulina Trestka

Zespół ds. pozyskiwania środków

phm. Marek Balon - Szef Zespołu

Harcerski Klub Ratowniczy "Nowa Huta"

Szefostwo Harcerskiego Klubu Ratowniczego:
pwd. Przemysław Gędźba HR - szef (przemyslaw.gedzba@zhp.net.pl)
Natalia Mastalerz
Weronika Brus

Zespół ds. Promocji Hufca

phm. Monika Rokicka
pwd. Matylda Hojnor
pwd. Karolina Marat
pwd. Magdalena Marzec
dh Julian Wieczorek
 

Kontakt: zespolpromocjinowahuta@gmail.com

Harcerski Krąg Starszyzny przy Hufcu Kraków Nowa Huta

hm. Ewa Job HR - Przewodnicząca Kręgu

 

Szef Biura

hm. Jarosław Porański HR

 

Główny Administrator Ewidencji Hufca

phm. Agata Jankowska HR

 

Kwatermistrz Hufca

pwd. Mateusz Wróblewski HO (Szef Zespołu Kwatermistrzowskiego)

 

Webmaster Hufca

hm. Anita Regucka-Fleming HR, email